Evropski sklad za regionalni razvoj

Družba Gonzaga-pro je za podporo prodoru na nov trg sprejela odločitev za investicijo v novo CNC tehnološko opremo, ki bo omogočala večjo učinkovitost, boljšo kakovost obdelave, večjo fleksibilnost zaradi krajših časov nastavitev, večjo natančnost in posledično boljši izkoristek ter manjšo porabo vhodne surovine. Zagotovila bo tudi izboljšane pogoje dela, saj povzroča manj hrupa ter prihranek pri izkoriščanju repromaterialov. Zaradi tega in zaradi manjše porabe energije se bodo zmanjšali izpusti škodljivih snovi, zaradi optimiziranja delovnih procesov in uporabe sodobne tehnološke opreme z boljšim izkoristkom pa se bo zmanjšal delež porabljene energije na enoto proizvoda.
Maja 2021 smo se prijavili na razpis Slovenskega podjetniškega sklada Uvajanje novih produktov v lesarstvu ter dobili odobreno vlogo. Podjetniški sklad bo sofinanciral 30% celotne investicije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www. eu-skladi.si