03 Vrtec Koper enota Pobegi 3
26 Baragov vrtec Kranj 26
04 Baragov vrtec Kranj 4
17 Baragov vrtec Kranj 17
03 Vrtec Montessori S2 3 1
03 Vrtec Koper enota Pobegi 3
26 Baragov vrtec Kranj 26
04 Baragov vrtec Kranj 4
17 Baragov vrtec Kranj 17
03 Vrtec Montessori S2 3 1